SEO slovník

 • SEO Search Engine Optimization – Optimalizace pro vyhledávací nástroje
  Je metodika tvorby a upravování webových stránek tak, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem je získat ve výsledcích hledání ve vyhledávačích co nejvyšší umístění pro danou webovou stránku.
 • Tagy H1-H5 – Značky H1-H5
  Se používají pro označování hlavního nadpisu stránky H1, nadpisů obsahu H2-H5 v jazyce HTML.
 • Title tag – Značka nadpisu
  Se používá pro označování hlavního nadpisu stránky
 • Keywords – Klíčová slova
  Jsou slova, která charakterizují webové stránky. Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace a proto je důležité tato klíčová slova uvést pro každou Vaši stránku.
 • Long Tail – Dlouhý ocas
  Je zaměření na málo vyhledávané (většinou víceslovné) fráze, které však v součtu převyšují hledanost klíčových slov. Díky tomu mohou stránky dosahovat vyšší návštěvnosti než na často hledaná klíčová slova. Stačí, aby web obsadil přední místa na desítky podrobnějších frází. V poslední době lze ze statistik vyhledávačů vypozorovat, že roste počet hledaných long tail frází než obecných klíčových slov.
 • Rich Snippet – tzv. strukturované úryvky
  Jsou dodatečné informace, které se mohou zobrazit u některých výsledků vyhledávání na Google.
 • Description – Popis stránky
  Je popis webu který se zobrazí ve výsledcích hledání. Pro návštěvníka je důležité mít co nejlepší informaci, co ho při kliknutí na odkaz čeká. Pokud není popis dostupný, či je matoucí, zákazník k Vám pravděpodobně nepřijde.
 • Copywriting – Psaní textů
  Je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které mají za cíl co nejlépe prodávat produkty či služby nabízené na Vašich webových stránkách.
 • Copyediting – Úprava textů
  Je činnost při které se upravují již publikované texty, tak aby byly poutavější a zajímavější a přilákaly tak více návštěvníků na Vaše stránky.
 • Linkbuilding – Výměna zpětných odkazů
  Je jedna z hlavních a zároveň nejdůležitějších součástí SEO optimalizace pro vyhledávače. Účelem je získat dostatek kvalitních zpětných odkazů, které Vám pomohou zvýšit postavení ve vyhledávačích a tím pádem i náštěvnost Vašich stránek.
 • Microsite
  Microsite je speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Slouží jako prostředek marketingu k prezentaci specifického produktu či okruhu informací.
 • Google Page Rank, Seznam S-Rank
  Je hodnota popularity webu, která je vyhodnocená složitým algoritmem pro ohodnocení webových stránek a má vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání.
 • Google Analytics
  Je služba, která poskytuje informace o tom, jak lidé přicházejí na Váš web a jak jej využívají. Pomocí těchto údajů můžete zlepšit návratnost investice do svého webu, zvýšit počet konverzí a vydělat na webových stránkách více peněz.
 • Bounce Rate – Míra opuštění/Poměr návratů
  Je hodnota která udává, kolik procent návštěvníků odejde z webu po zhlédnutí jediné stránky webu.
 • Konverzní poměr / Míra konverze
  Označuje statistickou pravděpodobnost, že se z návštěvníka stránky stane zákazník.
 • OnPage faktory
  Jsou takové faktory SEO optimalizace, které lze je ovlivňovat přímou editací webu.
 • OffPage faktory
  Jsou takové faktory SEO optimalizace, které ovlivňují stránku z vnějšku. Například tzv. zpětné odkazy.
 • Search engine – Vyhledávač
  Je automatizovaný robot procházející Vaše stránky, který hledá a třídí informace, na jejichž základě poté zobrazuje stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • SEM Search Engine Marketing – Marketing ve vyhledávačích
  Jedná se o placený marketingový nástroj zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti a zvyšování návštěvnosti webu.
 • PPC reklama
  Platba za kliknutí (PPC z anglického pay per click) patří mezi nástroje internetového marketingu. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, ale až když na reklamu někdo klikne.
 • SMO Social media optimalization – Optimalizace pro sociální média
  Jsou metody pro vytváření publicity Vašich článků a jiného obsahu a následně i celého webu prostřednictvím sociálních (společenských) sítí. SEM je další z možností Search Engine Marketingu.